Diari 2: Guligeng di UTHM

Diari 2: Guligeng di UTHM

Nama Acara : Karnival Hari Keluarga Universiti Tun HUssein Onn 2012

Tarikh : Februari 2013

"Karnival Hari Keluarga UTHM 2012 menunjukkan kelainan 
dengan membawakan Permainan Tradisional sebagai acara utama majlis. Usaha sebegini wajar diteruskan untuk memastikan permainan ini tidakdilupakan.
Tahniah kepada pihak Guligeng atas usaha murni mereka memperkasakan Sukan Budaya ini"
- Petikan ucapan pembukaan oleh Prof Dato' Dr Mohd Nor Dalimin, Naib Caunselor UTHM
 
 
 
Skills

Posted on

February 13, 2016